Alles is handgemaakt
Origineel en uniek
Persoonlijk en op maat 

VANSTEEF

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe ik om ga met jouw gegevens, welke persoonsgegevens ik verzamel en met welk doel. Daarnaast lees je ook over jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem gerust contact met me op door een mail te sturen naar info.vansteef@gmail.com. Het privacybeleid van VANSTEEF is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstenverlening van VANSTEEF.

VANSTEEF, gevestigd aan Hoogenhofseweg 3 6582 DC Heumen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mijn contactgegevens zijn:

Stefanie TheunissenHoogenhofseweg 3 6582 DC Heumenvan-steef.nlinfo.vansteef@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

VANSTEEF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je iets bestelt via mijn site. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP adres- Internetbrowser en apparaat type- Gegevens over je activiteit op mijn website- Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK 

De website en/of dienst van VANSTEEF heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad ik ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info.vansteef@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERK IK JOUW PERSOONSGEGEVENS 

VANSTEEF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aannemen van je bestelling

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van bestelde producten/ versturen van informatie over de producten

- Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om mijn producten bij je af te leveren

VANSTEEF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

VANSTEEF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

VANSTEEF neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VANSTEEF) tussen zit. 

HOE LANG BEWAAR IK JE PERSOONSGEGEVENS

VANSTEEF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De gegevens die je doorgeeft wanneer je een bestelling plaatst worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling en zullen niet worden doorgegeven aan derden. VANSTEEF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op dit moment is dat aan Post NL die de pakketjes voor mij verstuurt, op de site van POST NL kun je in hun privacyverklaring lezen hoe zij omgaan met jouw gegevens.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE IK GEBRUIK

VANSTEEF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VANSTEEF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.vansteef@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

VANSTEEF wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

VANSTEEF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website wordt beveiligd dmv een SSL certificaat. Je ziet dat aan het groene slotje bovenaan in de balk. Dit betekent dat jouw verbinding met mijn site veilig is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me via info.vansteef@gmail.com

TOT SLOT

Illustraties, tekst en beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van VANSTEEF en mogen alleen gebruikt worden met mijn uitdrukkelijke toestemming. 

VANSTEEF

Mijn grote passie is tekenen, waarbij ik het liefst werk met aquarel. Deze tekeningen vormen de basis voor veel van mijn producten. Daarnaast zit ik graag achter de naaimachine. Door gebruikte materialen te recyclen, zoals bootzeil, turnmat en tentdoek, maak ik originele tassen in allerlei soorten en maten.